• تماس با پشتیبانی +86 15626227131
    +86 15692423732
×
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 که در 1 Arcade Game Motherboard

a.Save high score record

b.Fast search games

c.Adjust game difficultiy

d.Pause in games function

e.Add more games

f.Language:چینی / انگلیسی / کره ای / ژاپنی / اسپانیایی

g.VGA HDMI output

جزئیات محصول بازخورد اکنون

70pcs 3d maquinas de retro video games wifi 3d pandora box arcade

3360 بازی ها (70 3بازی d), اگر به لیست بازی ها نیاز دارید, لطفا آدرس ایمیل خود را بگذارید

Features of pandora XIII 13 تخته بازی بازی:

a.Save high score record

b.Fast search games

c.Adjust game difficultiy

d.Pause in games function

e.Add more games

f.Language:چینی / انگلیسی / کره ای / ژاپنی / اسپانیایی

g.VGA HDMI output

پیام خود را برای ما ارسال کنید:
اکنون س INال کنید
اکنون س INال کنید