• Callանգահարեք Աջակցություն +86 15626227131
    +86 15692423732
    +86 181 4871 2942+86
×
Pandora Box 9H 3288 in 1 Online Download More Games
Pandora Box 9H 3288 in 1 Online Download More Games
Pandora Box 9H 3288 in 1 Online Download More Games
Pandora Box 9H 3288 in 1 Online Download More Games
Pandora Box 9H 3288 in 1 Online Download More Games
Pandora Box 9H 3288 մեջ 1 Առցանց ներբեռնեք ավելի շատ խաղեր

3288 games include 53pcs 3d games

online download more games

 

Ապրանքի մանրամասն Հետադարձ կապ հիմա

support add games pandoras arcade game pcb board 51 3d game pandora box 9h 3288

3288 խաղեր (51*3դ խաղեր + 3237*2դ խաղեր),please contact us freely if you need game lists

 

+86:
♦Save high score Record function
♦Fast search games
♦Pause in games
♦Adjust game difficulty
♦VGA HDMI Output
♦Support 4 players(add 1 to 4 connect can play)
♦Support online download more games to play
♦Support multi-language mode (Zhong Jian. Zhong Fan. Անգլերեն. Korean. Japanese. Իսպաներեն)

 

Notice:
with network interface, connect internet to download more games ,
n64 & psp of 3D can be downloaded, and others cannot be downloaded. Generally, they are 2D
If you want to play with 4 players, you need to buy a 1 to 4 interface to play

Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ:
ՀԱՐՈՒՄ
ՀԱՐՈՒՄ