• Callանգահարեք Աջակցություն +86 15626227131
    +86 15692423732
    +86 181 4871 2942+86
×
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 in 1 Arcade Game Motherboard
Pandora Box XIII 13 3360 մեջ 1 Արկադային խաղ Մայր սալիկ

a.Save high score record

b.Fast search games

c.Adjust game difficultiy

d.Pause in games function

e.Add more games

f.Language:Chinese/English/Korean/Japanese/Spanish

g.VGA HDMI output

Ապրանքի մանրամասն Հետադարձ կապ հիմա

70pcs 3d maquinas de retro video games wifi 3d pandora box arcade

3360 խաղեր (70 3դ խաղեր), if you need game lists, please leave your email address

Features of pandora XIII 13 Արկադային խաղատախտակ:

a.Save high score record

b.Fast search games

c.Adjust game difficultiy

d.Pause in games function

e.Add more games

f.Language:Chinese/English/Korean/Japanese/Spanish

g.VGA HDMI output

Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ:
ՀԱՐՈՒՄ
ՀԱՐՈՒՄ